Sondag-spasies

Ruimsig Gemeente voel geroep om spasies te skep waar lewensverandering kan plaasvind.  Na twintig jaar by Laerskool Muldersdrif, trek ons as gemeente na ons eie perseel!  Ons is baie opgewonde oor die volgende hoofstuk by ons nuwe perseel (die ou Mount Usambara) en wil graag ’n baken van hoop wees vir mense in die Wesrand.

Ons Sondag-spasies is ontspanne, het ‘n vriendelik atmosfeer en persone wat dit bywoon trek informeel aan. Geen van die spasies is verpligtend om by te woon nie en persone kan self kies hoe hulle van die spasies gebruik wil maak.

09:00 tot 10:00

Erediens-spasie, waartydens ons as gemeente saam worship, bedien en groei. Ons boodskappe is prakties en ons maak gebruik van ’n band om die worship te lei. Ons kollekteer nie tydens die dienste nie; daar is wel houers by die uitgange waar kollekte en dankoffers ingeplaas kan word vir die mense wat voel dat Ruimsig Gemeente hul kerklike tuiste is.

10:00 tot 10:30

Kuier-spasie skep geleentheid vir die gemeente om saam te kuier rondom koffie en tee.

Per geleentheid

Addisionele spasies, waartydens gesprekke rondom meer spesifieke temas plaasvind. 

As ‘n reël word dit soos hierbo ingedeel, maar klik op ons Nuus vir die nuutste inligting, aangesien daar wel uitsonderings is.