Pastorale dienste

Ruimsig Gemeente staan die bekeringsdoop voor. Na aanleiding van die opdrag in Matteus 28:19-20, glo ons dat wanneer ’n persoon sy/haar lewe vir God gee, daardie persoon gedoop kan word.

Daar word twee keer per jaar geleentheid vir doop tydens ons eredienste gebied, maar as daar ‘n behoefte is om onmiddellik gedoop te word, is jy welkom om die kerkkantoor te kontak. Jy hoef nie ’n lidmaat by ons te wees nie, maar ’n doopgesprek vind plaas voordat persone gedoop word.

Die inseën en doop van kinders vind gewoonlik plaas op die laaste Sondag van die maand tydens die 08:30-09:30 Erediens-spasie.

Jy hoef nie ’n lidmaat by ons te wees om jou kinders toe te wy nie, maar ’n toewydingsgesprek vind plaas die week voor die geleentheid waartydens die doel van die kindertoewyding bespreek word. Neem kennis dat daar ongelukkig beperkte plek per kindertoewyding beskikbaar is. Vul gerus die aansoekvorm vir Kindertoewyding in.

Sien ook ons standpunt oor bekeringsdoop, kinderdoop en die inseën van kinders.

final2016ruimsig-gemeente96_39

Baie geluk en dankie dat julle dit oorweeg om hierdie spesiale verbintenis deur Ruimsig Gemeente te laat hanteer. Julle hoef nie lidmate by ons te wees om deur een van ons Leraars in die eg verbind te word nie. Die Leraar sal egter graag met julle as paartjie wil ontmoet en die seremonie bespreek. Hierdie gesprek moet ten minste drie weke voor julle huweliksdatum plaasvind.

Na voltooiing van die Huweliksprosedure-aansoekvorm moet die aan wendy@ruimsig.com gestuur word, of by die kantoor ingehandig word. Die voltooide vorm moet spoedig moontlik ingehandig word, voordat daar navraag gedoen kan word oor die beskikbaarheid van ’n spesifieke Leraar.

Ons is hier om jou te ondersteun tydens ‘n baie moeilike tyd in jou lewe. Saam met een van ons Leraars kan ons jou help beplan aan die diens. Aangesien ons nie ons eie gebou het nie, word reëlings met ander gemeentes getref om van hulle fasiliteite gebruik te maak.

Kontak gerus die kerkkantoor, sodat die nodige stappe geneem kan word.

Vir pastorale leiding en berading kan enige van die Leraars gekontak word.