Die pad vorentoe… Ruimsig Gemeente dienste

MOENIE TE VROEG WIL MOED OPGEE NIE
July 21, 2020
‘N GESINDHEID IS AANSTEEKLIK!
August 4, 2020

Die pad vorentoe… Ruimsig Gemeente dienste

Hallo almal,

Dit was gister presies vier maande gelede toe Suid-Afrika onder #LockdownSA geplaas is.  Suid Afrika het toe 927 gevalle en geen sterftes gehad nie.  Na slegs 4 maande het ons gespring na 452 529 gevalle en 7 067 sterftes.  Suid Afrika is nou in die top 5 lande met die meeste infeksies wêreldwyd.  Die voorspelling is dat die piek van die infeksiekoers vroeg in September bereik gaan word.
 
Persoonlik ken ek 6 mense wat positief getoets het en een vriendin wat aan COVID gesterf het.  Die virus is nie meer daar ver nie, dis naby ons.  Daar is BAIE mense wat A-simptomaties is, met geen simptome, en nie weet dat hulle die virus onder lede het nie.  Dit is waarom so baie mense onwetend aangesteek word.  Ruimsig Gemeente se eerste prioriteit is die veiligheid van ons lidmate en die community rondom ons.   Dit beteken nie dat God nie in beheer is nie en dat ons minder kerk is nie, nee dis juis nou waar die Heilige Gees deur ons elkeen kan werk om God se dissipels te wees in hierdie uitdagende tyd.
 
Ons het in soveel aspekte kreatief geword tydens die grendeltyd.  Daarom moet ons ook kreatief wees om dissipels tydens die Covid-tyd te wees.  Ons weet in Ruimsig Gemeente dat kerk nie net op Sondae plaasvind nie.  Kerk is: die dinge waarmee jy elke dag besig is om God se koninkryk te laat kom.
 
Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om ook terugvoer oor die Gemeente deur te gee.  Dit gaan goed met die kerk, maar as ek moet eerlik wees ook nie so goed nie.  Ons is op die punt waar ons van ons beleggingsrekening moet gebruik maak as oorbruggingsfinansiering.  Ons het oral uitgawes probeer sny, maar dit gaan nie meer langer so kan voortgaan nie.  Daarom het ek die vrymoedigheid om julle te vra om asseblief julle bydraes te gee.  Die fondse sal gebruik word om God se koninkryk uit te bou.  Ons is ook baie bevoorreg om steeds ons verskeie uitreike finansieel te kan ondersteun met die eerste 10% van ons maandelikse inkomste.  Ek wil ook vir elkeen dankie sê wat wel maandeliks finansieel kan bydra.  (Vir meer inligting oor hoe jy finansieel kan bydra besoek http://www.ruimsig.com/finansieel)
 
Meeste van julle sien ons weekliks aanlyn op WhatsApp, Facebook en Youtube.  Daar is ook baie dinge wat agter die skerms gebeur.

In hierdie tyd is ons bewus van die feit dat ons jongmense ook struggle.  Hulle bevind hulleself in baie onsekere tye!  Struktuur en ‘n ritme in ons lewens bied vir ons sekuriteit.  Hierdie sekuriteit word konstant uitgedaag wanneer die situasie rondom skole en die terugkeer van leerders konstant verander.  Hulle is ook in die stadium in hul lewens waar sosiale interaksie belangrik is – hetsy hulle 3 of 13 is!  Ruimsig Gemeente se jeugafdeling poog om ons jongmense in hierdie onsekere tye te help en te ondersteun.        
                                                                                            
Unite se tieners kom elke Sondagmiddag op Zoom bymekaar en op Dinsdae is daar ‘n wêreldwye gebedsgeleentheid vir hulle, in samewerking met ander gemeentes.  Katrina doen ook moeite om met die tieners te connect op WhatsApp.  Sy word Sondae bewus van die tieners se spesifieke uitdagings, lief en leed in hul lewens en daarom doen sy moeite om met hulle op te volg en te ondersteun.

Christelle het elke Sondag ‘n aparte video vir Jkidz.  Ons besef dat hulle die kerk en hul maatjies mis, maar hierdie help ‘n bietjie daarmee.  Kyk gerus saam met die jonger kinders na die videos.  Ons is ook besig om leerlinge in ons plaaslike skole te ondersteun op verskeie maniere soos byvoorbeeld deur personeel emosioneel te ondersteun en deur materiaal vir teachings beskikbaar te stel.

Aangesien ons nie altyd fisies by mekaar kan incheck nie, het ons suksesvol die geleentheid geskep om pastorale Zoom-gesprekke te hou.  Dit bied die geleentheid om sin te probeer maak en vrae te vra soos byvoorbeeld waar God is in al hierdie deurmekaar; wat is besig om in my geestelike lewe te gebeur?  Ons as leraars help weekliks mense om hierdie antwoorde te ontdek.  Dit is vir ons waardevolle tyd vir gebed saam ons Gemeente.  Daar is ook ‘n manne-bidgroep en ons Gemeente se gebedsgroep wat intree vir sake waarmee ons Gemeente tans worstel.  Die isolasie bring ‘n behoefte om nader aan mekaar te kom en ons kleingroep Zoom-gesprekke is ideaal hiervoor.  Ons het agt weke lank deur Openbaring gelees en bespreek tans luister ons saam op ‘n Woensdagaand na Mark Batterson se WHISPER – wat ons help om met ‘n geestelike oor na God te luister.

Daar is ook die dame-bediening, wat met die hulp van Rightnowmedia en die Youversion Bybel toep, saamlees en op WhatsApp-groepe besprekings hou.  Die Gemeente help mense in ons Gemeente finansieel.  Ons uitreike soos per die video wat op Facebook gelaai is, is nog altyd besig om gemeenskap positief te beïnvloed en plekke te skep waar mense hulle gawes kan gebruik om te dien, hetsy deur kosprojekte, geestelike versorging of hulp en ondersteuning aan kinders in nood.  Die epidemie het ‘n sosiale impak dieper as wat die oog kan sien en dit verg van ons, as leiers en Gemeente, om nuwe maniere te vind om aan hulle onmiddellike nood aandag te gee.  Of dit nou ‘n begrafnis of doodsbegeleiding is, of die ondersteuning van ‘n familielid wat siek is.

Op grond van die huidige toestand in die land het ons besluit dat ons nie eredienste in Laerskool Muldersdrif se skoolsaal gaan hou tot die einde van Septembermaand nie.  Ons het steeds community al is ons nie fisies bymekaar nie.
 
Dit is belangrik dat ons aanhou omgee vir mekaar.  Sommige van ons sal oor verskillende redes onsself isoleer.  As jy of iemand wat jy uit die Gemeente ken geestelike en/of fisiese hulp nodig het, kontak asseblief vir my of Stefan telefonies of per epos: 

Ons sal poog om sover moontlik te help met byvoorbeeld gereelde telefoonoproepe, inkopies te doen, voorskrifte kry, ensovoorts.  Ek moedig jou aan om kontak te hou met jou kleingroep, mense met wie jy saam by ‘n bediening betrokke is, jou bure en jou vriende.
 
Hierdie kan ‘n kommerwekkende tyd wees, maar ons sal hier deurkom en ons weet dat die Here uiteindelik in beheer is.  

Uit moeilike tye kan die lig van die evangelie helderder skyn.

Blessings

JAN SMIT
GEMEENTELEIER