Community
July 3, 2020
Just keep swimming…
July 14, 2020

Ons volhard saam

Ons was almal al op ‘n plek in ons lewens waar ons wou tou opgooi, byvoorbeeld by jou werk, jou huwelik en dalk selfs … God.  Ons leef in angswekkende tye.  COVID 19 het die hele wêreld op sy kop gekeer.  Mense leef met onsekerheid, hulle ervaar verlies en baie staar finansiële ondergang in die gesig.  Maar voor COVID 19 het mense reeds allerhande beproewings, verdrukkings en probleme in hul daaglikse lewens ervaar.  Met alles wat tans in die wêreld gebeur, is dit geen verrassing dat baie mense met vrees sukkel nie.

Miskien ken jy iemand wat nou sukkel; miskien vind jy dit self moeilik om te volhard.  Ons het Sondag met ons nuwe aanlynreeks “Volhard” begin.  Ons almal trek op ‘n manier swaar in dié tyd en in dié reeks gaan ons kyk hoe ons kan volhard in moeilike tye.  Ons hulp kom van die Here af en Hy is ons enigste bron wat konstant bly.  In Hebreërs 13:8 lees ons: Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

God gebruik mense om mense te bereik.  Ons moet mekaar in moeilike tye help om te volhard.  Ons het mekaar nodig.  Laat ek ‘n voorbeeld uit die Bybel met jou deel.  Toe die Amalekiete teen Israel geveg het, het Moses vir Josua gesê om vir hom manskappe te kies vir die geveg.  Terwyl hulle geveg het, het Moses bo-op ‘n heuwel gestaan met die kierie wat God hom gegee het, in sy hand.  Aäron en Hur was saam met Moses op die heuwel.  Solank Moses sy hande omhoog gehou het, was Israel die sterkste, maar wanneer hy sy hande laat sak het, het die Amalekiete gewen.  Moses se arms het begin moeg word.  Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder.  Josua het die Amalekiete totaal en al verslaan.

God se krag het die Amalekiete verslaan deur middel van Moses (Hy gebruik ‘n mens om mense te help).  God het baie wonderwerke gedoen deur Moses, maar in dié geval het Moses gesukkel om te Volhard; sy arms het moeg geword.  As dit nie vir Aäron en Hur se hulp was nie, sou die Israeliete die geveg verloor het.

Vriende, aan dié kant van die graf is niemand van ons vrygestel nie.  Iewers in my en jou lewe sal ons almal allerhande beproewings, verdrukkings en probleme ondervind.  Ons het mekaar nodig om te volhard.  As jy deur ‘n moeilike tyd gaan, reik uit na jou vriende en familie om jou te ondersteun.  As jy weet van iemand wat deur ‘n moeilike tyd gaan, gaan ondersteun hulle.  Soos ek reeds in ‘n vorige E-pos genoem het, is daar nie so iets soos ‘n Lone Ranger Christen nie, selfs die Lone Ranger het vir Tonto gehad.

Ons het Vrydag wat verby is ‘n gratis kennisgewingbord gelaunch.  Jy is welkom om hiervan gebruik te maak om dienste, werksgeleenthede, ensovoorts te post.  Doen dit deur die volgende skakel te gebruik

https://padlet.com/ruimsig/community

Kom ons ondersteun mekaar om te volhard in hierdie tyd.

Life isn’t about having it all together – it’s about knowing together we have it all.