Ruimsig Gemeente Groei-Ritmes

Kerk buite die boks
May 28, 2019
Doop geleentheid 17 Nov om 08:30
October 2, 2019

Ruimsig Gemeente Groei-Ritmes

Klik hier om boekie af te laai

Elke mens lewe volgens ‘n unieke ritme en ons lewens is dikwels in boksies gedeel:  my familielewe, my werkslewe, my finansies, ens.  Daarom is dit ook algemeen dat ons God net deel sien van ons ‘’geestelike lewe”, maar Jesus se boodskap van lewe in oorvloed is van toepassing in elke deel van ons lewens.  Dikwels glo ek in my kop/hart sekere dinge, maar my aksies is in kontras of dui op ‘n ander realiteit.  Die Groei-ritme is ‘n manier om ons te help om God in elke deel van ons lewe raak te sien en toe te laat.

Elke ritme stel ‘n groepering van vrae en temas voor.  Elkeen van hierdie ritmes is deel van ‘n uitnodiging wat Jesus aan ons rig om Hom te volg en dit is ‘n manier om hierdie skeidings af te breek en om God se uitnodiging na lewe, in elke aspek van my lewe te begin ervaar.

In die Evangelies is daar menige stories en leringe waar ons kan uitvind wat God se hart is vir elkeen van hierdie ritmes.  Ons glo dat die Heilige Gees ‘n woning maak in ons, en reeds besig is; daarom is die ritmes ‘n manier om hierdie werking raak te sien.

Die fondasie van Ruimsig se Groei-ritme is dat God van liefde almal uitnooi om deel te word van Sy koninkryk wat Hy sigbaar gemaak het op aarde deur Sy seun Jesus Christus.  Hierdie koninkryk is besig om te ontvou deur die Heilige Gees en die plaaslike gemeente is die getuie daarvan.  God is orals vir almal!