March 17, 2020

Bly kalm en connect waar jy is (COVID-19 maatreëls)

Ons besef dat eredienste en community anders gaan lyk vir die volgende paar weke. Neem asseblief kennis van die volgende: Dienste by […]