March 27, 2017

Gemeente Kuier-kamp (23 tot 25 September)

Die doel van die naweek by Sionbergh Kampterrein, is om te kuier en mekaar beter te leer ken.  Daar is nie ‘n “offisiële” […]
March 10, 2017

Spasies wat jou lewe kan verander

Ruimsig Gemeente is geroep om ekstra spasies te skep waar God met mense kan connect en, deur die werking van die Heilige […]